Podmioty świadczące usługi w ramach działalności leczniczej wdrażają zintegrowane systemy zarządzania jakością. Na rynku edukacyjnym brakuje Studium, które przedstawia Słuchaczom nie tylko możliwe systemy, ale także wskazuje na kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakością oraz przedstawia audity wewnętrzne. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu, I edycji Studium Podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej” kierowane do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów. Studium jest kierowane do: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, auditorów wewnętrznych oraz kierowników podmiotów leczniczych wdrażających systemy.

Cel studiów:
Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do nadzoru nad zintegrowanymi systemami zarządzania jakością w działalności leczniczej. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: norm ISO 9001, 14001, 27001, 18001, akredytacji, audytów wewnętrznych, dokumentacji medycznej.

Program: łącznie 139 godzin – zjazdy raz w miesiącu (2 dni): piątek od 16.00 i sobota od 8.00
1 TQM – zarzadzanie przez jakość w podmiotach leczniczych
2 Marketingowa interpretacja jakości w podmiotach leczniczych
3 System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w podmiotach leczniczych
4 System zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015
5 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004
6 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji- 27001:2004
7 Kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakości
8 Audity wewnętrzne zintegrowanych systemów zarządzania jakością w działalności leczniczej
9 Akredytacja podmiotów leczniczych
10 Dokumentacja medyczna w systemach zarządzania jakością
11 Audity certyfikacyjne
12 Seminaria dyplomowe

Adresaci:
Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska. Studium Podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej”, wskazane jest dla pełnomocników ds. zapewnienia jakości, auditorów wewnętrznych oraz kierowników podmiotów leczniczych wdrażających systemy.