Cel studiów:
Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do rozwoju potencjału menadżerskiego. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: sposobu budowania wizerunku, ukierunkowania wiedzy na zarządzanie w opiece zdrowotnej, skonfrontowanie własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.
Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z podmiotów leczniczych.

Program: łącznie 118 godzin – zjazdy raz w miesiącu (2 dni): piątek od 16.00 i sobota od 8.00
1 Rola przywódcy w organizacji
2 Wystąpienia publiczne
3 Savoir vivre w biznesie
4 Przekształcenia, restrukturyzacja – aspekty organizacyjno – prawne
5 Marketingowe zarządzanie podmiotami leczniczymi – zarządzanie wartością z klientami
6 Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością
7 Kontrola zarządcza
8 Rachunek kosztów
9 Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych
10 Formalno – prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej
11 Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych
12 Seminaria dyplomowe

Adresaci:
Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.