ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję Studium Podyplomowego „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”. Studium kierowane jest do osób pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz do tych, którzy mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług medycznych.

Naszym celem jest przekazanie Państwu praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania. Dlatego też wykładowcami są praktycy – menadżerowie zakładów opieki zdrowotnej i wykładowcy akademiccy, którzy konsultują w zakładach opieki zdrowotnej. W dużej mierze zajęcia mają charakter warsztatowy, tak aby uczestnicy Studium mogli przygotować przynajmniej częściowo dokumentację z zakresu zarządzania dla wybranych przez siebie podmiotów.

Wspaniała atmosfera na zajęciach, dobra organizacja oraz ciekawe zajęcia przyciągają co roku coraz większą liczbę słuchaczy. Wysoka ocena Studium jest dla nas punktem wyjścia do ciągłego doskonalenia procesu kształcenia, tak abyście Państwo, jako nasi Klienci, byli w pełni zadowoleni z oferty którą Państwu proponujemy.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji, proszę kierować bezpośrednio do mnie. Będąc do Państwa dyspozycji, staram się sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, pomagając rozwiązać wszystkie problemy.


Jeszcze raz serdecznie zapraszam,
Dr Monika Dobska

Kierownik Studium
monika.dobska@ue.poznan.pl

Aktualności